NTC Media

  • Khai thác và phối hợp khai thác các chương trình truyền hình. Quảng bá các thương hiệu, các nhãn hàng lớn và được hưởng các quyền lợi giảm giá lớn nhất từ kênh truyền hình.
  • Thực hiện kinh doanh các dịch vụ quảng cáo truyền hình, truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng: Đài truyền hình Quốc gia, các kênh Cáp và đài địa phương.
  • Tư vấn xây dựng chiến lược thương hiệu và truyền thông, lập kế hoạch và báo cáo truyền thông bằng công cụ nghiên cứu thị trường mới nhất.
  • Thực hiện đặt chỗ quảng cáo (booking media) trên đài truyền hình quốc gia và các đài thuộc tỉnh TP trong cả nước.
  • Thực hiện phối hợp các dự án sản xuất chương trình truyền hình, mời tài trợ và tài trợ cho các chương trình truyền hình.